Prosjekt eldre bygninger...

Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla

Søk etter eiendom:

Søk i:

Følgende eiendommer er registrert:

Eiendom Gårds-/bruksnr.
"Alfredstu" 13/2/11
Aakervik 28 / 32
Aas 19 / 8
Aasheim 19 / 8
Aasheim 1/2
Amdal 52/4
Amdal lille 49 / 4
Amdal lille 49 / 3
Askilaunet 7/3
Austbu 21/13
Austdal 5/2
Austmyr 23/19
Bakkejord 28/38
Bakken 24 / 3
Bakketun 46/8
Bakketun 69/14
Barlien 42/3
Barlien 42/4
Barlien 42/1
Belgvold 14 / 1
Berg 5/1
Bergli 75 / 3
Bertnem 72/1
Bjøra 50 / 12
Bjørkeheim 81/19
Bjørkly 23 / 5
Bjørkly 62/5
Bjørnes 53/1
Bjørnes Nedre 53 / 3
Blengslien 20 / 2
Brannan 83/10
Brannstasjon 43/95
Breidablikk 43/71
Brona 46/5
Elgheim 63/84
Elvmo 80/4
Elvset 43/109
Enger 10/19
Engset 1/26
Engstad 71/1
Fagerheim 44/3
Fagerli 26/49
Fagerli østre 26/48
Fagernes 9 /4
Falstad 13/2/1
Flasnes 58 / 1
Flasnes 58/2
Flasnes Vestre 58/7
Flatmo 58/10
Fløttmannes 69/17
Fornes 28/26
Foss 70 / 1
Framnes 1/17
Fridheim 43 / 160
Fridheim klokkergård 43/76
Fridtun forsamlingshus 63/12
Fuglem 62/1
Fuglem vestre 62/3
Fuglår 61 / 1
Fuglår Vestre 61 / 2
Gansmo 34 / 3
Gansmoøya 34/4
Gildevoll 78/7
Gløimen 57 / 3
Gløimen 57 / 2
Gløymem (Glømmen) 57/1 og 57/7
Gran 13/22
Grandaunet 75/2
Grandaunet 75 / 1
Grandaunmoen 75/5
Grande 69/1
Granheim 63/7
Granly 45/2
Granmo 13 / 6
Granmoen 81/16
Grendehus Aunet krets 7 / 5 / 3
Grytten 8 /1
Grytø Vestre 8 / 3
Grytøyen 8 / 2
Grønnmoan 12 / 17
Hagatun 69/21
Haklien 19 / 1
Halvardmo 28/1
Hammer 17/7
Hammer 17 / 3
Hammer 17 / 4
Haug 54 / 3 (nytt nr..)
Haug 32 / 6
Haugastu (Lysberge) 56/1
Haugen 32 / 38
Haugen og Haugstu 69/18 og 69/38
Haugly og Longløtt 69/10 og 69/19
Haugtun 46/23
Haugtussa (Gløymem) 57/1
Haugum 44/1
Haugum Mølle 44/7
Heglem 77 / 1
Heiabakken 1/3
Heimen 78 / 5
Heimly 13/17
Heimtun 24/7 og /6
Hildrem 43 / 1
Hildrum 43/2
Hildrum Østre 43/72
Himo 50/3
Himo 50/5
Himo 50 / 7
Himo 50 / 1
Himo 50 / 4 (ny smf)
Himo 50 /1
Himo Vestre 50 / 8
Holt 81/7
Homstad 29/1
Homstadnesset 29/3
Hopøya 31 / 8
Hundsmoen 66/1
Hunn 13 - / 2
Hunn 13 / 1
Hunn vestre 13/1
Hunn Østre 13/7
Hylla 30 / 3
Høgtun 50/26
Igdheim 38 / 2
Jernbanebolig 46/2
Jonas-stu Funenes 12 / 1
Justmoen 60/5
Karlsberg 9/5
Kattmo 74/1 og 74/2
Kjærstad 49/2
Klepdal 41 / 1
Klykken 73 / 2
Kvalstad skole 22/13
Kvatningen 1 - 6
Kvatningen 1/1
Landfallen 70/6
Langmo 24/14
Lauvli 13/5
Lauvmo 58/4
Lestemsmoen 80/2
Lian 49/5
Lille-Amdal 49/1
Lilleberre 84/1
Lilleberre 84/2
Lilleøen 30/1
Lindset 6 / 1
Lindset Nordre 6 / 3
Linkroken 13 / 27
Lysbakken 52 / 6
Løkkestu 28 / 73
Løvset 10 / 4
Melhus 68/3
Melhus 68 / 1
Meosli 7 / 4
Midtun 24/11
Mindrum 82 / 4
Moholt 50/24
Moholt 34/7
Moset 50/39
Mostue 63/22
Myrmo 26 / 1
Myrvang 59 / 5
Myrvoll 50/33
Mælen 28/2
Mælen forsamlingshus 28 /44
Møbelfabrikk på Skage 13 -/2 / 3
Møkkelgård 79/1
Namsen Fellesfløtning 12/ 19 el. 12/3/10
Namsgløtt 43/104
Namsmo 34/13
Namstad 28/4
Namsvoll 34/5
Naustvold 29 / 15
Nermoen 46/21
Nesenget 32 / 8
Nesheim 38/7
Nesheim 69 - 9
Nesse på Grande 69 / 1 (nytt bnr)
Nessheim 1/27
Nordal 4 / 2
Nordhøi 23 / 3 og 4
Nordhøi 23 / 1
Nordly 37 / 7
Nordset 33/8
Nordsvenning 46 / 1 (nye smf.)
Nordtun 73/6
Nordtun 59/9
Nybakken 32/42
Nyheim 35/3
Nymo 50/36
Nytun 35/6
Nytun 24/10
Nyvoll 13/2
Næverstu (Lysberge) 56/1
Odden 43 / 102
Olav Duun vdg. skole, avd. Overhalla 42/5-8-9
Olstad 21 / 27
Omlen 7 /1
Opdal 32 / 1
Opdal 32 / 9
Opset 69/6
Overhalla Flerbrukshus 46/30
Overhalla Industrier 63/14
Overhalla barne- og ungdomsskole 46/28
Overhalla mek. verksted 35/11
Ranem 45 / 1
Reinbjør 9/1
Reinset 43/3/9 samf. 44 / 1/9
Ristad 33/4
Ristad 33 / 1
Risvik 59 / 1
Risvika 59/3
Roem 65 / 1
Roem 65 / 02
Rognhaug 12/2
Rognset 28 / 11
Rosten 69/3
Ryan 36/9
Ryddtun 13/13
Rygg 21/1
Rygg 21 / 4
Rygg 21 / 5
Råbakken 11 / 1
Rønningen 69/5
Røttesmo 60/1
Sagen Gård 32/23
Sagvoll 63/21
Sandmoen 2/1
Sandstad 34/14
Sellæg 31/1
Sellæg 31/2
Selnes 31 / 9
Selottnes 2/7
Skage Gård 10/1
Skage stasjon
Skage vokterbolig 1 13/63
Skage vokterbolig 2 13/39
Skagemostua 13/2/14
Skei 37/2
Skei 37 / 1
Skei Midtre 37/3
Skiljåsaunet 16 / 1
Skilleås 15/2
Skilleås !5/1
Skilleås 15/4
Skilleås 15/3
Skistad 83 / 1
Skistad 83 / 2
Skistad 83/3
Skjelbred 78 / 1
Skjeldbredneset 78/3
Skjørland 55/4
Skjørland 55 / 3
Skjørland 55 / 3
Skogheim 65/7
Skogheim 37/16
Skogly 63/16
Skogmo Gjestgiveri 63/8
Skogmo jernbanestasjon
Skogset 63/17
Skogstad 63/3
Skogtun 53/5
Skogvang 28 / 5
Skogvang 63/28
Skogvoll 32/33
Skogvoll 64/2
Skogvoll 63/40
Skogvoll 13/16
Solberg 9 / 6
Solbu 31/20
Solem 51 / 2
Solem 51 / 7
Solheim 82/11
Solli 1/5
Solnes 1/11
Solstad 28 / 10
Soltun 65/8 og /10
Solvang 63/27
Solvold 29 / 17
Solvoll ungdomshus 13/2
Solvoll ungdomshus 13/2
Stamphusvollen 32 / 24
Steine 76 / 1
Steine 76/2
Stor-Amdal 52/2
Stor-Skogmo 63/1
Storem 82/14
Stornesset 55/2
Storøien 27 / 1
Storøien 27 / 3
Strand 46 / 4
Stranda 9/19
Stutjønna 87/1
Svanos 57 / 6
Svarliaunet 48/1
Svarlien 47 / 1
Svarlien Østre/vestre 47 / 6
Svenningrud 46/54
Svingen 63/25
Sørem 82/10
Sørgård 28 / 17
Sørheim 44/6
Torp 34/19
Tronvoll 45/14
Tronvoll 45/5
Tun 69/13
Tunheim 69/23
Tødåsen 40 / 1
Tødåsen 40 / 2
Unnset 22/14
Utheim 31/6
Vang 22 / 4
Vang 63/38
Vannebo 18/2
Vannebo 18 / 1
Vannebohytta 18 / -- fnr. 1 - 2
Veglo nedre 39 / 1
Veglo Øvre 38 / 1
Veglonesset 38 / 4
Vibstad 36/2
Vibstad 36/1
Vibstad 36 / 3
Vold 67/2
Våningshus 71 / 3 (ny smf.)
Våningshus 68 / 1
Våningshus 43 / 89
Våningshus 43/88
Vårtun 36/7
Åsvang 12/21
Åsve 75/12
Øie 81 / 25
Østlund 51/5
Øyesvold 35/1

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!