Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Risvika

Navn eiendom: Risvika
Reg.nr.: 49 GNR/BNR: 59/3

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus-stuelån 1865857 1950 Ikke i bruk 1744-9-51

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Gården er den nest innerste i Risvika. Den ligger opp mot Risvikåsen, der det er registrert 14 gravhauger med flere hellekister og gravgods som dateres tilbake til eldre jernalder. Området er blitt omtalt som Overhallas eldste kirkegård. Risvikåsen var tidligere et viktig beiteområde for gården, og det gamle sommerfjøset som raste ned under snøen sist vinter, ligger like vest for gravfeltet.

Den gamle ferdselsvegen mellom Overhalla og Grong passerte Risvik-gårdene og gikk gjennom Risvik-skardet, der det visstnok skal ha vært en gammel husplass. Risvika var opprinnelig ett bruk; i dag er det fem bruk der jorda fortsatt blir drevet.

Slekta til dagens eier overtok Risvika 59/3 en gang på siste halvdel av 1800-tallet. En av forfedrene bygde sagbruk og hadde et snekkerverksted der det ble laga møbler og stoler. Noen av disse finnes fortsatt på gården og rundt om i bygda. Farfaren til dagens eier overtok bruket i 1937. Han bygda da nytt fjøs og nye uthus, og på 1950-tallet bygde han også ny hovedbygning. Materialene til husa ble tatt fra egen skog og saga på gårdsaga. Det var kyr, sauer, gris, hest og høner i fjøset på tradisjonelt vis. Farmora dreiv med eggsalg. Ellers ble det hver vinter drevet ut en del skog.

Gården ble fraflytta på midten av 1980-tallet, og siden da har ikke bygningene vært i bruk. Jorda blir drevet av dagens eier, som eier og bor på gården Rodum 65/1. Drifta der er korn, høy og salg av laksefiske. Det er planer om å sette i stand stuelåna i Risvika til feriehus. Utvendig og innvendig panel, tapeter, innreding og maling/farger er de opprinnelige.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.