Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Utheim

Navn eiendom: Utheim
Reg.nr.: 296 GNR/BNR: 31/6

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186567064 1914 Utleie 1744 - 5 - 56
Bolighus (kårstue) 186567056 1915 Utleie 1744 - 5 - 57

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

I 1913 ble Utheim utskilt som eget bruk fra gården Sellæg (bnr.2), som hadde eiendommer på begge sider av Namsen. Området var tidligere utenger og skog. Det var besteforeldre til dagens eier (i 2003) som bygde opp gården, der det også fulgte med et skogområde som var kjøpt fra Oppdal.

Lakseretten i Namsen, med det berømte valdet Sellæghylla, har dessuten vært et viktig næringsgrunnlag for Utheim. Engelske laksefiskere ble innlosjert i hovedbygninga på gården, og det var blant anna bygd et eget ishus, der laksen ble oppbevart. Seinere var det en danske med navn Strüwing som leide laksevaldet, og hadde disposisjonsretten for alt laksefiske på Litjøya, Sellæg, Utheim og Oppdal i mange år. Når han slutta, begynte de å selge fiskekort på valdet som hørte til Utheim, og på midten av 1960-tallet starta far til dagens eier opp med campingplass ved Sellæghylla. Sida vokste virksomheta omkring denne, og det ble etter hvert bygd hytter for laksefiskerne.

Bygningsmiljøet i gårdstunet i dag består av to eldre bolighus, det gamle fjøset og nyere hovedbygning, redskapshus/ gårdsverksted, høytørke og gårdssag.

Hovedbygninga var bygd i sveitserstil. Særlig er verandaen på langvegg mot nord, med innekledd glassveranda på loftsetasjen, typisk for denne byggestilen. Arkutbygg på tak, verandautbygg ved inngangsparti og krysspostvinduer var andre typiske stilpreg, som kan gjenkjennes på bygninga.

Det minste bolighuset var opprinnelig bygd som skolestue for Oppdal-kretsen. Huset ble seinere påbygd og ombygd til kårhus. Begge bolighusa er restaurert i seinere tid, og det har vært lagt vekt på å beholde den gamle byggestilen både inn- og utvendig.

Dagens eiere har ført tradisjonene omkring laksefiske videre, og salg av laksefiske er fortsatt en viktig del av næringsgrunnlaget. Drifta ved Namsen Fishingcamp har vokst, og både den gamle hovedbygninga og kårstu blir i dag brukt til utleie, slik at det nå er nærmere 70 sengeplasser til disposisjon. Eierne har etablert et eget firma, der en ønsker å få til et bredere tilbud som kan dekke behov utover laksesesongen. De har blant anna fått oppført et tømra lavvobygg, som foruten å være et samlingspunkt for laksefiskerne, også blir brukt til ulike arrangement, selskaper og møtevirksomhet. Gårdfolket sjøl står da for matlaging og servering.

Firmaet leies i dag ut til selskapet Namsen Adventure, der sønnen er medeier.

Drifta på gården for øvrig er høy- og gressproduksjon, i tillegg til skogbruk og jakt.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2003.