Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Myrvoll

Navn eiendom: Myrvoll
Reg.nr.: 313 GNR/BNR: 50/33

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186589459 1951 Bolighus 1744 - 8 - 29

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Da det ble søkt om byggetillatelse til boligen på Myrvoll, prøvde huseieren flere ganger å få godkjenning til å bygge i tre, men han fikk avslag på dette. Etter krigen og et godt stykke ut på 1950-tallet var det rasjonering på bygningsmaterialer, og for de som ikke hadde egne materialer i form av eldre bygninger eller tilgang til eget bygningstømmer, var det vanskelig å få byggetillatelse og lån. Huseieren og hans familie trengte hus, og alternativet var da å bygge et murhus.

Det var en snekker fra Bindalen som tegna huset, og sjølve murarbeidet ble utført av et murerlag fra Klinga. Sementstein; Nopsastein var produsert på Skogmo Sementvarefabrikk. Nopsastein ble etter hvert et mye brukt bygningsmateriale i forskjellige typer bygninger.

Huseier har drevet med sagbruksarbeid, skogsarbeid og anleggsarbeid i Vassdragsvesenet.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 5. januar 2004.