Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Steine

Navn eiendom: Steine
Reg.nr.: 91 GNR/BNR: 76/2

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186581105 1913 I bruk som bolighus 1744-12-61
2. Stabbur 18658113 Bygd noe før 1940 I bruk som lagerplass 1744-12-62
3. Driftsbygning 186581156 ca. 1955 I bruk som lagerrom 1744-12-63

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Steine ligger på et høydedrag omgitt av skog og leirdaler, ca. 2 km sør for Øysletta sentrum. Gården er nevnt første gang i skriftlige kilder i 1559, og den har som en av få gårder i Overhalla vært selveiergård langt bakover i tid. Den var i en periode oppdelt i to bruk, og det har vært både seter og en husmannsplass i tilknytning til gården. Steine har vært i slektas eie siden 1700-tallet.

Det var bestefaren til dagens eier som stod for bygginga av stuelåna som står i dag. Driftsbygninga, med murt fjøskasse og en svært høy lem over, er trolig ett av flere fjøs i Overhalla som ble tegna av herredsagronom Odd Klykken på 1950-tallet. Det ble drevet med en kombinasjon av melk- og sauproduksjon tidligere, som seinere ble spesialisert til oppforing av oksekalv. Dagens eier fortsatte med kjøttproduksjon/ammekyr fram til februar i 2002. Siden da har drifta dreid seg om uttak av skog, med jobb utenom bruket i tillegg. Jorda blir bortleid til gress-produksjon.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. januar 2003.