Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Vibstad

Navn eiendom: Vibstad
Reg.nr.: 250 GNR/BNR: 36/2

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Næringsbygg - "Hallstu" 140746649 1860 Næringsbygg - under restaurering 1744 - 11 - 51
Driftsbygning 186575350 ca. 1920 Lagerrom 1744 - 11 - 52
Smie/snekkerstue 186575326 Ukjent Lagerrom 1744 - 11 - 53

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Ut fra navneforskning, tidligere gravhauger og gravfunn i området er det antatt at Vibstad ble bebygd en gang i yngre jernalder. Fra 1650 var det to bøkslere på gården, som da hørte til prestebolet. Først på 1700-tallet nevnes at 1/3 av Vibstad blir bøksla bort, og fra 1803 er det i hvert fall etablert 3 bruk. Gårdstuna ligger forholdsvis samla i ei rekke etter hverandre, med tunet til bnr. 1 lengst øst , bnr. 3, som lokalt kalles "Lestumgården" i midten, og bnr. 2; "Bertnumsgården" lengst vest.

Anton O. Bertnum kjøpte Vibstad 36/2 i 1879. Han var oldefar til en av dagens eiere (i 2003), som overtok gården i 1985. De har etablert ei bedrift med utgangspunkt i de gamle bygningene i gårdstunet, som brukes aktivt i ei kulturbasert næringsvirksomhet med tilbud på ulike arrangement, selskaper, kurs og opphold. Det satses på både det lokale markedet, og et større marked der særlig Namsen og laksefisket er trekkplasteret. Det er eget laksevald på gården.

Den gamle hovedbygninga, ei trønderlån fra 1885, var i dårlig forfatning da dagens eiere overtok. Låna er nå helrestaurert. Det er lagt stor vekt på å bevare den gamle byggestilen både inn- og utvendig, og i huset tilbys det matservering basert på lokale, namdalske mattradisjoner.

Driftsbygninga er svært lite endra fra da den ble bygd. Her er det planer om å få innreda en gårdsbutikk i 1. etasje, og museum i 2. etasje.

Det gamle stabburet (tidligere SEFRAK-registrert) er under riving. Materialene fra buret skal gjenbrukes til varmestue, badstue/røykhus og gapahuk nede ved Namsen.

I smia/snekkerstu er den gamle gruva og skorsteinen bevart sammen med gamle arbeidsredskaper som hørte til i slike bygninger.

Den gamle Hallstu er et av de gamle husa som stod på martnasplassen på Mælen. Der hadde huset hatt forskjellige funksjoner; fra "gledesstue" til butikk. Da Hallstu skulle rives, kjøpte eierne på Vibstad huset med tanke på å gjenreise bygninga slik den hadde vært. Noe av de gamle bygningsmaterialene var for dårlige til gjenbruk, men nye deler er kopier av de originale. Hallstu er også bygd litt høyere enn den var opprinnelig, ellers er huset blitt likt originalen. Bygninga tenkes brukt aktivt i den framtidige næringsvirksomheta, i likhet med de andre gamle bygningene i gårdstunet.

Drifta på gården for øvrig er produksjon av potet, gulrot og korn.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus - hovedbygning 1744 - 11 - 07 Næringsbygg - nyrestaurert Kulturbasert næringsutvikling
Stabbur 1744 - 11 - 08 Revet - gjenbruk av materialer Kulturbasert næringsutvikling

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 9. januar 2004.