Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Austbu

Navn eiendom: Austbu
Reg.nr.: 276 GNR/BNR: 21/13

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 13874042 1933 Ikke i bruk 1744 - 3 - 65

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Austbu var ett av nybrottsbruka på Nordre Tranmyr (Nordmyra). Her ble de første 6 bruka under Ny Jord-perioden i Overhalla tatt i bruk fra 1930. Austbu var det 7. bruket, som ble bebygd i 1933.

Far til dagens eier(i 2003) kom fra Verran, og bolighuset som ble satt opp på Austbu var ei eldre tømmerbygning som han hadde kjøpt der. Det ble revet, merka og frakta ned til sjøen, hvor det så ble transportert videre på kjelke eller spark over isen til bilveg. Så ble det lasta på bilen til Ole Vold fra Hundsmoen, for videre transport til Nordmyra. Til grunnmur under stua og en liten kjeller under kjøkkenet gikk det 9 sekker sement. Inventaret var mye heimlaga, både av senger, bord, stoler og anna.

Bygningsmiljøet i gårdstunet for øvrig består av et eldre, lite uthus og nyere bolighus og garasje. Jorda forpaktes bort i dag.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. desember 2003.