Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Elvset

Navn eiendom: Elvset
Reg.nr.: 306 GNR/BNR: 43/109

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186572408 1954 Bolighus 1744 - 7 - 82

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Det var en murer som bygde huset på Elvset. Hele bygninga ble satt opp av Nopsastein, som mureren lagde på plassen etter hvert som huset tok form. Både ut- og innvendig er veggene pussa med sementpuss. Innvendig er det 4 jevnstore rom. Noen vinduer er utskifta/omgjort, men for øvrig har huset bevart opprinnelig fasade. Huset er et typisk "funkishus." Byggestilen hadde sin hovedperiode i Norge mellom 1930-1950. Funksjonalismens formspråk var et oppgjør med fortidas stilkopiering, som delvis hadde ført til pompøse uttrykk og stilblandinger. Boligene skulle først og fremst være funksjonelle og formes etter menneskenes praktiske behov. Bygningens ytre ville da gi uttrykk for dens funksjon. Idealet nå ble heller enkle, rette linjer, og alt ornament og pynt ble bannlyst. Tanken var at den funksjonelle formen var vakker nok i seg sjøl. Hus bygd i betong var vanlig i denne stilretninga, men også panelte reisverkshus med valmede eller flate tak, store vindusflater uten sprosser og en kubistisk sammenstilling av volumer og flater. Vinduene var gjerne i ulike størrelser, ofte plassert usymmetrisk og i hjørnene. I Overhalla finnes visstnok bare ett lignende bolighus, men modellen er for øvrig mye brukt og er trolig bygd etter tegning. Dagens eier (i 2003) kjøpte Elvset i 1976.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 5. januar 2004.