Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Hildrum

Navn eiendom: Hildrum
Reg.nr.: 198 GNR/BNR: 43/2

Registrerte bygninger:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Gården antas å være ryddet omkring 3-400 år e. Kr. Hildrum er første gang nevnt i skriftlige kilder fra 1400-tallet. Da hørte den til "Erkebispestolen" i likhet med mange andre gårder i Overhalla. Gården ble tidlig et naturlig sentrum for bygda, og den var tingsted for Overhalla tinglag fram til 1795. Tinglaget omfatta det gamle Overhalla prestegjeld, det vil si hele Indre Namdal med unntak av Lierne. Først i 1820 ble Grong fraskilt som eget prestegjeld. Det var ordinært tre ting for året; sommer-, høst- og vinterting.

Hildrum ble i 1624 delt i 2 bruk. Fra slutten av 1600-tallet var Ole Worm bruker av bnr. 2; han var lensman. Han fikk i 1702, trolig som den første i Namdalen, bevilling som gjestgiver og handelsmann på Hildrem. Enka etter Ole Worm, Kirsten Worm, fortsatte med bondehandelen, og i tillegg til handelsstedet på Hildrum hadde hun handelsboder både på martnasplassen på Mælen og på Nærøya. Etter deres tid fortsatte bondehandelen både på Hildrem og på Svenning. I 1842 kom det en ny og mer liberal handelslov som gjorde det enklere å drive landhandel, med handelsbrev fra fogden kunne en nå fritt selge fornødenhetsvarer.

Den gamle bygninga som nå står på Hildrum 43/2, var opprinnelig satt opp som butikkbygg av handelsmannen Elias Hildrum i 1854. Han drev butikk i 1. etasjen, og utleie av 2. etasje og kvistrom. Huset, som hadde en stor og særprega veranda med rike utskjæringer, ble kalt for "Blondehuset."

Her var det samlinger under større arrangement som ungdomsstemner og sangerstemner.

Huset stod opprinnelig på ei tomt i nærheten av der huset står i dag. Bestefar til dagens eier (i 2003) kjøpte gården i 1906, og hans sønn igjen overtok i 1939. Han kjøpte den gamle butikkbygninga, som ble flytta på det viset at det ble dratt helt over på en ny grunnmur. Flyttinga foregikk ikke uten dramatikk; huset tok overvekt og velta delvis ned i kjelleren. Det måtte jekkes opp før det kom på plass. Bygninga ble ominnredd til bolighus for familien.

Seinere er det bygd et nytt bolighus i gårdstunet. Den gamle bygninga er under restaurering nå. Nye vinduer, og listeverk med utskjæringer og profileringer, er ikke kopier av de opprinnelige, men sjøltegna med utgangspunkt i gamle modeller, og delvis sjølprodusert. Den gamle verandaen er borte, og det er bygd på en ny veranda inn mot gårdstunet.

Med gårdens plassering midt i kommunesenteret, har store deler av jordarealet blitt tatt i bruk til utbyggingsformål. Drifta på gården i dag er kornproduksjon. I tillegg har eieren bygd et lakserøykeri, der han satser på nisjeproduksjon basert på lakseturisme.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus-hovedbygning (1854) 1744 - 07 - 33 Bolighus Er under restaurering

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 8. januar 2004.