Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Nybakken

Navn eiendom: Nybakken
Reg.nr.: 294 GNR/BNR: 32/42

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186571592 Gjenreist 1898 Bolighus 1744 - 5 - 50
Uthus 186571584 Ukjent Uthus 1744 - 5 - 51

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Nybakken ligger ved Sørsivegen på Opdal. Eiendommen er utskilt fra gården Opdal, trolig på slutten av 1800-tallet da bolighuset ble reist. Det var gjenoppbygd av et eldre hus som tidligere hadde stått på Grandaunet. I perioden 1865-1965 ble det utskilt i alt 37 nye bruk fra Opdals grunn. Noen av disse var tidligere husmannsplasser, andre var nye småbruk, mens flere tomter for arbeiderboliger også ble utskilt i denne perioden. Nybakken var en av disse. Bestemor til dagens eiere (i 2003) hadde høner og gris i uthuset – men ellers var det ikke dyr på eiendommen. Mor til eierne var syerske, og hun jobbet i flere år på Lysters konfeksjonsfabrikk.

Faren var smed på verkstedet til Skage lense. Flere av de som bygde og bodde langs Sørsivegen, hadde sitt virke ved lensa. I en periode var det felles biltransport for lensearbeiderne. Bolighuset stod tidligere litt lenger vest på tomta. Det ble flytta dit det står nå etter at det var støpt ny grunnmur med kjeller. Det var lensearbeiderne – under ledelse av sjefen Olav Flotten, som hjalp til med husflyttinga. Huset ble da, og har også seinere blitt ombygd og modernisert.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2003.