Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Gansmoøya

Navn eiendom: Gansmoøya
Reg.nr.: 160 GNR/BNR: 34/4

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Driftsbygning 13875138 1918 Lagerplass/vognbu 1744 - 4 - 36
Metjinn 1843 Staurhus/lagerrom 1744 - 4 - 37
Sommerfjøs ca. 1930 Lagerrom 1744 - 4 - 38
Kyllinghus ca. 1950 Ikke i bruk 1744 - 4 - 39

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Gansmøya ligger ved Namsen, like øst for Øysvollen og med Vibstad på sørsida av elva. Gården ble utskilt som eget bruk fra hovedgården Gansmo i 1787. Gansmo er omtalt i skriftlige kilder helt tilbake til 1341. Forrige eiere kjøpte gården i 1973, og deres sønn overtok fra 1. januar 2003. Drifta i dag er korn- og svineproduksjon. Salg av laksefiske er også en del av driftsgrunnlaget. Det er bygd nytt grisefjøs bak det gamle gårdstunet.

Den eldste bygninga som står på Gansmoøya, er meitjinna. Den skal ha vært brukt til tørking av lin, som det var en stor produksjon av i Overhalla. Ellers har den vært brukt til tørking av kjøtt og fisk. Ildstedet var oppmurt stein, plassert midt inne i meitjinna. Det er ikke noen pipe på huset, og røyken kom ut gjennom døråpninga. Årstallet 1843 er skåret inn i mønsåsen.

Alderen på stabburet er ukjent, men tømring og gamle golvbord tyder på at det også må ha en høy alder. En spesiell type underbygning på buret; med bordkledde stabber stående på bordkledd, liggende tømmerstokker, er godt bevart. Den gamle utekjelleren er gravd ut og murt med hogd naturstein. Over kjelleren er ei lita tømra bygning, med torvtak. Utekjelleren er fra rundt 1870, og trolig er stabburet også fra den tida.

Hovedbygninga, ei trønderlån fra 1880, er restaurert i gammel byggestil i seinere tid. Gammelfjøset er også delvis bevart slik det var bygd.

I fjøset var det tidligere et rom som ble brukt til såkalt "hestvandring." Der var det montert ei korntrøske som ble drevet på det viset at hesten gikk rundt i ring og drog maskineriet til trøska. Da denne delen av fjøset ble revet, skal det ha vært den siste "hestvandringa" som fantes i Overhalla.

En av eierne av Gansmoøya på 1800-tallet, Peder Nilsen Vibstad, var uvanlig "hag og hendt"; han laga mye av gårdsredskapene og utstyret sjøl. Mange av de gamle gjenstandene fra hans hånd er tatt vare på.

Sommerfjøset brukes nå til oppbevaring av diverse utstyr, blant anna gamle hesteredskaper, melkevogn og en gammel elvebåt; "Øysvollbåt" – en type som ble laga av Olaf Øysvoll. Han dreiv ikke så stort i båtbyggerfaget, men båtene hans var kjent for å være gode elvebåter. I sommerfjøset står det også et "kyllinghus" – et slags bur for kyllinger. Kyllinghuset har nettinggjerde uten botn. Huset ble flytta bortover marka etter som det ble tomt for gress og strå under.

Eierne har planer om å restaurere meitjinna og stabburet, til bruk for oppbevaring av gammelt gårdsutstyr og til ulike aktiviteter.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus - hovedbygning 1744 - 04 - 29 Bolighus (restaurert)
Stabbur 1744 - 04 - 30 Lagerrom
Staurhus 1744 - 04 - 31 Revet
Utekjeller 1744 - 04 - 32 Lagerplass

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 8. januar 2004.