Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Lilleøen

Navn eiendom: Lilleøen
Reg.nr.: 32 GNR/BNR: 30/1

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Gårdssag 1865662 ca. 1920 I bruk som gårdssag 1744-5-40
2. Skogastue - Sagtussa ca. 1938 I bruk som hytte (jakt- og fiskebu) 1744-5-41
3. Stall ved skogastu-Sagtussa ca. 1938 Ikke i bruk 1744-5-42

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Lilleøen var ett bruk fram til 1635, da gården ble delt i to. Begge gårdene lå oppe på det høyeste platået på innmarka, på en plass som i dag kalles "Gammelgården." I 1873 ble bruksnr. 2 flyttet nærmere Namsen til "Nergården" og noen år seinere ble også husa på bruksnr. 1, "Øvergården" flytta ned fra Gammelgården til der den ligger i dag. Den eldste delen av fjøset er trolig fra denne tida. Det minste buret, "Kårburet", er bygd i tunet først på 1900-tallet, mens "Storburet" i tre etasjer er flytta med hit, trolig fra Gammelgården. Det er datert til å være fra først på 1800-tallet. I Snekkarstu har det både vært snekkerverksted og smie, og i 2. etasje var det opprinnelig kornbinge.

Sagbygninga ble delvis skjøvet av steinpilarene under storstormen i 1972. På grunn av at det var brukt kraftige rotkne i konstruksjonen, berga bygninga fra å rase sammen.

Skogstua og stallen på Sagtussa ligger ved Litløy-vatnet, ca. 4 km sør for gården. Det var tidligere

dam ved utløpet av Litløy-elva, der tømmeret ble fløytt ned til Namsen. Skogastua ble flytta på dugnad ei natt i 1941. Det var da støpt ny grunnmur, og stua ble flytta noen meter opp i terrenget. Den store steinhelle-trappa ble også flytta med, og det fortelles at to mann stod for denne jobben. I skogastu var det to rom; ett oppholdsrom med fire sengebrisker og kjøkken, og et eget kokkerom. I seinere tid er det bygd et nytt hus i samme stil like inntil skogastu, som ellers blir holdt i stand og brukt som jakt- og fiskebu.

Det er muntlige tradisjoner om at stallen skal være flytta fra "Storstakk-enge," en seter som lå sør for vatnet. Merker på tømret tyder ihvertfall på gjenbruk. Stallen er nå falleferdig.

Gården har vært i slektas eie fra 1700-tallet. Dagens eier driver produksjon av tre-shingel på gårds-saga, som en del av virksomheten til Bygdesaglaget. Bygdesaglaget er en sammenslutning av mindre produsenter i distriktet, som igjen er tilslutta den landsdekkende "Norsk bygdesagforening." De leverer trelast og nisjeprodukt, og gjennom en fleksibel produksjon er det muligheter for å sage det kundene ønsker.

Drifta på gården for øvrig er korn og skog.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
6. Verkstedbygning - snekkerverksted og smie 1744-5-35 I bruk som lagerrom
5b. Stabbur 1744-5-34 I bruk som lagerrom
5a. Stabbur 1744-5-33 I bruk som lagerrom
4. Driftsbygning 1744-5-32 I bruk som driftsbygning

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 19. november 2002.