Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Nordset

Navn eiendom: Nordset
Reg.nr.: 287 GNR/BNR: 33/8

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186570944 1929 Fritidsbolig 1744 - 4 - 63
Uthus/verksted 186570936 1929 Uthus/vedbu 1744 - 4 - 64
Utedo 1929 Utedo 1744 - 4 - 65

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Nordset er en boligeiendom som ligger like ved omveg fra Mælavegen, mellom Ristad og Gansmo. Far til dagens eiere (i 2003) gikk i sin ungdom i lære og lærte tømmermannsyrket av sin far Ole H Opdal. Siden fungerte han som bygningssnekker på bygda og deltok bla med tømmermannsarbeide i Finmark etter 2. verdenskrig. De siste åra av sitt liv arbeidet han med snekkerarbeide på saga ved Øyesvold Maskinfabrikk. Han tegna og bygde husa på Nordset sjøl. I snekkerverkstedet laga han møbler, panel, kjøkkenutstyr og ellers forskjellige slags tresaker på bestilling. Mye av det gamle utstyret i verkstedet, som høvelbenk og forskjellige jern som ble brukt på ulike panelprofiler, var heimlaga. Snekkerverkstedet er påbygd noe seinere med et vinkelbygg til vedbu.

De gamle vinduene i bolighuset; krysspostvinduer med smårutede rammer øverst, var typiske for jugendstilen (vanlig i Norge mellom 1890-1920). Glassverandaen er trolig påbygd noe seinere. Bygningene virker forseggjort med fine detaljer, og de er for øvrig nesten ikke endret siden de ble bygd på 1920-tallet.

Huset blir kalt for "Millystu" i grenda, etter eiernes mor.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. desember 2003.