Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skogheim

Navn eiendom: Skogheim
Reg.nr.: 324 GNR/BNR: 65/7

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186577329 1950 Bolighus 1744 - 10 - 67
Garasje/uthus 186577310 1950 Garasje/uthus 1744 - 10 - 68

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger mellom jernbanelinja til Namdalsbanen og RV 17 på Skogmo. Bygningsmiljøet her preges av etterkrigstidas boligbygging, og av sentrumsmiljøet i det gamle stasjonsområdet. Flere av bolighusa er bygd forholdsvis store, med tanke på utleie til boligformål eller forretningsdrift. Mange av uthusa har også vært brukt i næringssammenheng; som verksteder, til småindustri eller garasjer for biler i transportvirksomhet.

Det var foreldre til dagens eier som bygde huset. Faren hadde begynt med lastebilkjøring allerede i 1927, og han fortsatte med virksomheta etter at familien flytta til Skogmo. Transportfimaet har vært drevet videre av dagens eiere.

Bolighuset ble bygd med tanke på utleie, og i ene enden av 1. etasjen var det møbelforretning noen år. Det var bygningssnekker Arne Schistad fra Øysletta som satte opp bolighuset. Isolasjonsmateriale er kutterspon, som kom fra Galguften kassefabrikk. Garasjen/uthuset er gjenreist av ei tyskbrakke fra Svenningmoen.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 7. januar 2004.