Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skjørland

Navn eiendom: Skjørland
Reg.nr.: 224 GNR/BNR: 55/4

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186584104 1950 Bolighus - restaurert 1744 - 9 - 57
Driftsbygning 186584112 1946 (mulig 1930) Garasje/vognbu 1744 - 9 - 58

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Skjørland ligger ved enden av kommunevegen fra Fuglum, på nordsida av Bjøra. Dette er et gammelt jordbrukslandskap, der også Bjøra som trafikkåre og lakseelv har prega livsvilkåra gjennom tida.

Både gårdsnavnet, gravhauger og gravfunn fra båtgraver tyder på at gården kan ha blitt etablert allerede i eldre jernalder. I motsetning til de fleste andre gårder i Overhalla var den sjøleiergård så langt tilbake som det finnes skriftlige kilder (fra 1500-tallet). Gården hadde én bruker fram til 1645, da den ble delt i 2 bruk. I 1847 ble bruksnr. 4 fradelt og solgt, og fra den tida har bruket vært i familiens eie. Dagens eier (i 2003) overtok i 1980. Et gammelt kårhus stod da vegg i vegg med hovedbygninga, som opprinnelig var tenkt bygd som ei trønderlån. Først etter at den gamle kårstua var revet og flytta til plassen Stornesset, ble hovedbygninga påbygd i lengderetningen, og huset forøvrig er restaurert i seinere tid. Den eldste bygninga i gårdstunet er stabburet fra 1851 (tidligere SEFRAK-registrert). Miljøet bærer ellers preg av gårdkonas store interesse og omtanke for planter, bed og trær.

Drifta på gården i dag er kornproduksjon og salg av laksefiske. Deler av jorda blir bortleid.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus - kårstue 1744 - 9 - 6 Revet og gjenoppbygd Restaurert, vedlikeholdes
Stabbur 1744 - 9 - 5

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 9. januar 2004.