Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Brannstasjon

Navn eiendom: Brannstasjon
Reg.nr.: 33 GNR/BNR: 43/95

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Brannstasjon 186573838 1948 I bruk som lagerplass 1744-5-50

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Kommunen skaffa brannbil med fast mannskap, og bygde brannstasjonen ved RV 17, like vest for Overhalla sentrum I 1948. Bygningen er ikke i bruk som brannstasjon i dag, men brukes til lagring av vann- og avløpsdeler. Den gamle brann-bilen fra 1950-tallet står parkert i ett av romma.

Det har tidligere vært planer om å restaurere bygget som et lite brann-museum, men disse planene er lagt på is.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 19. november 2002.