Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Kvatningen

Navn eiendom: Kvatningen
Reg.nr.: 3 GNR/BNR: 1/1

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
2. Driftsbygning 1927 Ikke i bruk 1744-1-25
1. Bolighus 186561023 1925 I bruk som bolig 1744-1-24

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Namdal Skogselskap kjøpte Kvatningen i 1939, og anla planteskole på eiendommen. All produksjon av skogplanter for Namdalsregionen foregår her. Bygningene som tilhørte den opprinnelige gårdsbebyggelsen er borte, det samme gjelder også de første bygningene som var reist av Planteskolen (kontorbygning/ bestyrerbolig). Nytt administrasjonbygg er satt opp på 1990-tallet, og ellers preges miljøet av planteskolens bygninger (lagerbygninger/drivhus).

Begge de registrerte bygningene har tilhørt eiendommen Krokholten, som ble kjøpt opp av Namdal Skogselskap. Bolighuset ble flytta fra Krokholten til tunet på Kvatningen, og satt opp som bolig for arbeidsformann på Planteskolen på midten av 1960-tallet. Driftsbygningen som fortsatt står i Krokholten, er ombygd med kjølerom for lagring av planter i 1.etasje, og resten av bygget ble brukt til lagring av plantekasser og lignende. Deler av innjorda på Krokholten disponeres av Skogforsk på Ås til forsøksvirksomhet.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 12. november 2002.