Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Framnes

Navn eiendom: Framnes
Reg.nr.: 5 GNR/BNR: 1/17

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 1865901 1932 I bruk som bolig 1744-1-27

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Framnes ligger like nord for Meosen og FV 431, i et landbruksmiljø med spredt bebyggelse. Gården er utskilt fra hovedgården Kvatningen, og rydda på 1930-tallet.

Det opprinnelige fjøset er påbygd i flere omganger, og det gamle delen finnes igjen i midt-partiet av dagens driftsbygning.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 12. november 2002.