Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Flatmo

Navn eiendom: Flatmo
Reg.nr.: 42 GNR/BNR: 58/10

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 3523330 1946 I bruk som bolighus 1744-9-40

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Flatmo ligger ved RV 17 like øst for Røttesmo bilverksted. Huset ble bygd av bestyrer på den tidligere butikken på Flasnes. Foreldre til dagens eier kjøpte huset i 1968. Med unntak av et nyere utbygg mot nord, er opprinnelig form og størrelse bevart.

Husbanken ble et viktig redskap for utbygginga som kom i gang etter krigen, og bankens første typehuskatalog kom i 1946. Der ble det lagt vekt på at husa skulle være funksjonelle og moderate, med tilpasning til tradisjonell norsk byggeskikk. At de ble bygd forholdsvis høye med full takhøyde i 2.etasje, hadde sammenheng med at bygningsmaterialene måtte utnyttes slik at det ble mest mulig boplass.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 28. november 2002.