Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Bakketun

Navn eiendom: Bakketun
Reg.nr.: 303 GNR/BNR: 46/8

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186573250 1934 Bolighus 1744 - 7 - 71

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Bakketun ligger like sør for jernbanelinja til Namdalsbanen i Overhalla sentrum. Eiendommen er utskilt fra gården Nord-Svenning. Den første huseieren var kasserer for Vannebo elekstrisitetsverk, som hadde vært i drift fra 1914. Det var konas far; Andreas Vibstad som bygde huset. Han dreiv som bygningsnekker fra slutten av 1800-tallet, og han satte opp mange bygninger i Overhalla i de første ti-åra av 1900-tallet. Hans nevø Magne Grongstad, bestefar til dagens eier Kari, innreda boligen rundt 1934.

Byggestilen i perioden 1905-1930 var preget av stilblanding, med kopiering av tidligere stilretninger og påvirkning fra tradisjonell norsk byggeskikk. Bruken av to-rams, smårutede vinduer, slik det opprinnelig var på bolighuset på Bakketun, var en typisk kopiering fra klassisismen (1780-1810) i denne tida.

Boligen har vært gjennom flere omganger med restaurering. De opprinnelige vinduene er flytta/utskifta og på 1950-tallet ble det lagt ny ytterkleding av eternit. Da dagens eiere (i 2003) kjøpte eiendommen i 1996, starta de med ny-restaurering og påbygging. Huseier tegna sjøl, og ville gjerne beholde den gamle byggestilen. På grunn av mange tidligere endringer, var det ikke mulig å gjenskape huset slik det hadde vært fra starten, men det ble lagt vekt på å ta vare på brukbare bygningselementer og tilpasse nye tilbygg til husets opprinnelige form og fasade. Loftsarken er bevart, og nye vinduer er tidstypiske for perioden da huset ble bygd. Selve konstruksjonen er bevart, men det ble nødvendig å skifte bjelkelag og forsterke takkonstruksjonen. Innvendig ble det brukt kopier av gammelt panel og profilert listeverk, og gamle speildører er brukt i loftsetasje. Noen av de originale, småruta vinduene er brukt som dører i nye bokskap, og døra fra en glassveranda som ble revet, er nå dør til kontorommet. Med nye tilbygg ble opprinnelig boareal på 56 m fordobla, og tomta er utvida ved at det er kjøpt til mer areal mot sør.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 5. januar 2004.