Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Olav Duun vdg. skole, avd. Overhalla

Navn eiendom: Olav Duun vdg. skole, avd. Overhalla
Reg.nr.: 305 GNR/BNR: 42/5-8-9

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Skolebygg - hovedbygning 186571967 1936 Undervisningslokaler 1744 - 7 - 75
Skolebygg 186571975 1958-59 Undervisning/administrasjon 1744 - 7 - 76
Driftsbygning 10968798 1937 Kantine/festsal 1744 - 7 - 77
Stabbur 186571940 1949 Lagerrom 1744 - 7 - 78
Bolighus-bestyrerbolig 186571959 1956-57 Undervisningsrom 1744 - 7 - 79

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

I 1934 ble det kjøpt ei tomt fra gården Barlien 42/1, til bygging av en ny husmorskole i Overhalla. Arkitekt Tormod Hustad ved Bøndenes Bygningskontor stod for utforminga av hovedbygget, og det var entreprenørene Arne Skistad og Jacob Rønning fra Overhalla som var byggeledere. Det var 28 mann på det meste i arbeid under byggeperioden. Namdal Husmorskole ble innviet 13. mars 1937.

Under siste verdenskrig overtok tyskerne anlegget og brukte det som sanatorium. I den perioden var husmorskolen lokalisert på gårder rundt omkring i bygda, blant anna på Grande og Stor-Skogmo.

Det første skoleanlegget var et gårdstun, med hovedbygning, fjøs, sommerfjøs og drivhus. I 1956-57 ble det bygd ny bolig for gårdsbestyreren.

Skoleanlegget ble drevet som et allsidig gårdsbruk, og fjøsstell/dyrestell var en del av undervisninga for de kommende husmødre. Det var undervisningsrom og internat for elevene i den gamle hovedbygninga, med kjøkken i begge ender av 1.etasje og hybler i 2. etasje.

Hovedbygninga var bygd som et herskapshus, noe som prega både fasade og interiør. Originale vinduer er 4-rams med 6 ruter i hver ramme i 1. etasje, og 2-rams med 8 ruter i hver ramme, i 2. etasje. Ytterkleding er tømmermannspanel med kantskåret overliggerbord. På langvegg inn mot gårdstunet er det to innganger med rik utforming på dørportaler. På langvegg mot sør er det utgang til murbalkong, med svingtrapper og smijernsrekkverk. Murpuss og maling er i ferd med å skalle av på balkongen og trappa, men for øvrig er bygninga velholdt.

Ei ny undervisningsbygning ble bygd i skoleanlegget i 1958-59. "Nybygget" er ei murbygning, tegna av Fylkesarkitekten i Nord-Trøndelag (v/Fasting). Byggestilen er typisk funksjonalisme, der grunntanken var at bygningens ytre skulle gi uttrykk for dens funksjon, og at den funksjonelle formen var vakker nok i seg sjøl. Særpreg ved denne stilen var enkle utforminger uten dekor, store vindusflater uten sprosser og gjerne valmede tak.

Stabburet ble satt opp av en gårdbruker fra Mælen. Det brukte å være så mye god mat i dette buret, at det ble nødvendig å holde vakt!

Det var husmorskole i bygningene til og med skoleåret 1978. Fra den tida ble bygningene tatt i bruk som lokaler for Overhalla videregående skole. Skolen ble slått sammen med Namsos videregående i 2002, og fikk da navnet Olav Duun vdg., avd. Overhalla. Skoletilbudet er linjer for allmennfag, hotell og næring, helse og sosial, naturbruk og voksenopplæring(fremmedspråklige). Det er 96 elever på skolen i dag (2003) og 28 arbeidsplasser knytta til skolen. Hovedbygninga er ominnredd og tilpassa nye behov for undervisningsrom, mens fasaden er beholdt som den var opprinnelig.

I "Nybygget" er tidligere klasserom i 2. etasje ombygd til moderne, åpne undervisningsrom, og i 1. etasje holder skolens adminstrasjon til. Fasaden er uendra fra da huset ble bygd.

Fjøset ble ombygd til kantine og ballsal først på 1980-tallet. Mye av fasaden er endra på det gamle fjøset.

Bestyrerboligen er også ominnredd til undervisningsformål, men utvendig fasade er bevart.

Den nyeste bygninga i skoleanlegget er et lite røykeri. Der er det allerede røkt mange kilo laks. Dette er en del av undervisningsopplegget på linje for hotell og næring, der det blant anna blir lagt vekt på å ta vare på tradisjonell matkultur fra bygda og distriktet.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 5. januar 2004.