Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Bertnem

Navn eiendom: Bertnem
Reg.nr.: 325 GNR/BNR: 72/1

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 10968666 1951 Bolighus 1744 - 10 - 69
Jordkjeller ukjent Ikke i bruk 1744 - 10 - 70

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Gården Bertnem er kjent på grunn av de store gravhaugene og ei spennende historie knyttet til disse. I Skandinavia finnes hauger med tilsvarende størrelse bare i Borre i Vestfold, på Høgom ved Sundsvall og i Gamle Uppsala i Sverige. På grunn av størrelsen på Bertnemshaugene mener historikerne at stedet har vært senter for et småkongedømme. Spor etter langhus som er datert til rundt år 200 e. Kr., viser også at det har vært et gårdstun her, trolig sammenhengende over en periode på 1800 år.

Gården må ha hatt en sentral posisjon med makt, innflytelse og forbindelser langt utover nærområdet, der den strategiske plasseringa i forhold til handelsveger trolig har vært av stor betydning. Her var det muligheter til å administrere og kontrollere en byttehandel mellom innland og kystområder. Gravfunn og gravskikker i området viser kulturpåvirkninger både fra øst, vest og sør.

Det er anlagt parkeringsplass med informasjonstavle like øst for gårdstunet. Kommunen har ansvaret for skjøtsel og vedlikehold på fornminneområdet.

I to av gravhaugene har det vært jordkjellere, men bare den eldste av disse finnes fortsatt. Den er gravd inn og murt opp av stein i den midterste haugen, som kalles for "Kongehaugen." Ingen vet i dag når denne jordkjelleren er bygd. Tidligere ble jordkjellerne brukt til oppbevaring av laks og poteter.

Bygningene i gårdstunet er ellers av nyere dato, der bolighuset fra 1951 er det eldste. Den gamle stuelåna ble revet etter krigen, og bygningsmaterialene ble sendt nordover til Finmark til gjenoppbygging der. Det var da bare støpt grunnmur med kjeller til nyhuset, der familien bodde den første tida før huset kom opp.

Det er bygd et hyttetun på den laveste elveterrassen ned mot Namsen. Disse leies ut under laksefisket, som har lange tradisjoner på gården.

Gården er omtalt i skriftlige kilder fra 1500-tallet. Bortsett fra en kort periode på 1700-tallet, har den hele tida vært ett bruk, i motsetning til de fleste andre gårder i bygda som er blitt delt opp i flere bruk. Gården har vært i familiens eie fra 1803. Drifta i 2003 er korn, kjøttproduksjon, potet og salg av laksefiske.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 7. januar 2004.