Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Haugastu (Lysberge)

Navn eiendom: Haugastu (Lysberge)
Reg.nr.: 46 GNR/BNR: 56/1

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Skogastue 1936 Revet 1744-9-48

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
(Kart mangler)

Bygningsmiljø/historikk:

Haugastu ligger ved Elgsjøen på eiendommen Lysberge 56/1. I vest er Elgsjøhaugan og Nevervatnet, og i sør er Grønlifjellet. Det går skogsbilveg til Elgsjøen fra Vika ved Eidsvatnet. Haugastu var bygd som skogastu, men er også blitt mye brukt som hytte i forbindelse med jakt og fiske i området. Det kunne være opptil 7- 8 personer som bodde her under skogadriftene. Røyrfiske i Elgsjøen om høsten var en viktig del av matberginga, og området var ellers rikt på både storvilt og småvilt. Under krigen ble huset brukt til oppbevaring av saker som måtte gjemmes unna for tyskerne. Vinduene ble da forsterket med jernsprosser på innsida, for å sikre at ingen brøt seg inn.

Haugastu var en vanlig type skogshusvære fra denne tida, både når det gjelder størrelse og form. Innvendig er det kun ett rom, der ei gruve murt av gråstein i mørtel danner et skille mellom kjøkkenkrok og oppholdsrom. Skorsteinen er også murt av naturstein. Det ble ikke brukt isolasjon rundt fundament under gruve/skorstein. Telen har gjort at hele murverket er skadet og forskjøvet, og tømmeret omkring har råteskader. Rundt vinduene er det lagt mose og gress som tetning, og mellom bunnkarm og ramme er det brukt never som vasshelle. Siden vinduskarmer er borte vises det tydelig hvor godt neveren har beskyttet treverket mot råteskader. Kristen Skjørland stod for tømringa, sammen med Kalf Viken og Magne Lysberg. Haugastu var i bruk til først på 1990-tallet. Stallen som hørte til er revet. På plassen er det bygd ny hytte og uthus, og skogastu er under riving nå. Gruva med skorsteinen skal settes i stand og brukes videre som utepeis på samme tomta, mens tømmeret skal bli ny hytte i Lierne.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
4. Seterfjøs 1744-9-32
3. Seterbu 1744-9-31 Dårlig stand
2. Driftsbygning 1744-9-24 I bruk
Våningshus 1744-9-23 Revet

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.