Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Nordtun

Navn eiendom: Nordtun
Reg.nr.: 330 GNR/BNR: 73/6

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186582322 1937 Bolighus 1744 - 12 - 67

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eieren av huset (i 2003) og hennes mann bygde opp heimen på Nordtun i 1937, og det var bygningssnekker Arne Skistad som satte opp bolighuset. Hun har vært hjemmeværende husmor, mens mannen hadde arbeid på jernbanen om sommeren og i skogen om vinteren. Jernbanearbeidet var hovedsakelig som linjearbeider på Namdalsbanen, men under krigen var han med på anleggsarbeid opp til Mo i Rana.

Uthuset var opprinnelig ei mindre bygning med vedbu og utedo, som er seinere er blitt påbygd til en felles garasje med nabohuset.

2. etasje i bolighuset ble utleid til en anna familie i en periode. De fikk litebarn mens de bodde der, og siden det ikke var innlagt vatn i loftsetasjen måtte de hente det i kjøkkenet nede. Familiene hadde også en "felles" gris i uthuset om somrene.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 7. januar 2004.