Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Breidablikk

Navn eiendom: Breidablikk
Reg.nr.: 38 GNR/BNR: 43/71

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
3. Fjøs/garasje 1915 I bruk som garajse og uthus 1744-7-60
2. Vedbu/uthus 1911 I bruk som lagerplass 1744-7-59
1. Bolighus 1865746 1911 I bruk som bolighus 1744-7-58

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger helt inn til riksvegen i Overhalla sentrum. De første som bodde her var familien til malermester Petter Krogstad, som kom til Overhalla fra Trondheim i 1900. I det vesle fjøset hadde de både ku og sauer, men eiendommen var ikke stor nok til gress-produksjon, så de kjøpte ei fór-eng i Amdal-grenda. Under høyonna bodde familien i ei sommerstue der. Malermesteren var rundt om i Namdalen på arbeid, og han har blant anna malt flere ornament-tak som fortsatt finnes bevart. I 2. etasje på boligen hadde han malerverksted. Det første ornament-taket han malte var i stua på Breidablikk. I 1920 ble eiendommen overtatt av Fritjof Saugestad. Han hadde en lukket lastebil, og fra 1933 kjørte han margarin for Hålogaland Margarinfabrikk. Etter krigen ble han leder for ei forening for lastebilsjåførene i området. Saugestad bygde om fjøset til garasje. 2. etasjen i bolighuset ble utleid til jernbaneanlegget på Namdalsbanen, som kom i gang på 1920-tallet, og leiligheta har også seinere vært utleid. Grunnmuren til bolighuset er lagt på ei tømmerbru, og huset har stått støtt i snart hundre år, til tross for den leirholdige grunnen i området.

Statens vegvesen har hatt planer om å legge om vegen gjennom Overhalla sentrum, slik at det ville blitt nødvendig å rive huset. Disse planene er imidlertid endret, med ny rundkjøring som kom i stedet. Huset på Breidablikk har vært utleid i perioder, men dagens eier bor der nå selv.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 28. november 2002.