Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Åsvang

Navn eiendom: Åsvang
Reg.nr.: 28 GNR/BNR: 12/21

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 140744999 1924 I bruk som fritidsbolig 1744-5-7

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Åsvang ligger ved FV 401 like vest for Horka-elva. Bygningsmiljøet er spredt gårds- og boligebyggelse langs sørsi-vegen. Den første eieren hadde hest og tok på seg skogsarbeide, og arbeidet ellers ved Skage lense.

Huset har bevart noe av den opprinnelige fasaden, og innvendig er det delvis gammelt panel, gulv og dører. Ei forholdsvis stor lofts-stue kan tyde på at det har vært utleie i 2. etasje.

I Horka, som er grense-elv mellom Furre og Homstad, har det vært både sagbruk og kvern. Horken Saug var en av Madam Meyers tre sagbruk i Skage.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 19. november 2002.