Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Torp

Navn eiendom: Torp
Reg.nr.: 285 GNR/BNR: 34/19

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186570782 1952 Bolighus 1744 - 4 - 61

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Torp ligger i den ene av to husrekker ved Mælavegen og omvegen til Gansmo/Ristad. Mange av boligene her ble bygd av arbeidere ved Øyesvold Maskinfabrikk. Den første eieren på Torp kom fra Sverige, og han var gårds- og skogsarbeider for grunneierne i nærområdet. Kona kom fra Vikna, hun var i slekt med andre av beboerne i området. Flere av arbeiderne på maskinfabrikken var utflyttere fra Vikna – og mange av dem var i slekt med hverandre. Mannen døde ganske tidlig, og huset har i ettertid hatt flere eiere.

Tomta er på ca. 1 mål, noe som var vanlig ved disse boligene. Det ble dyrka poteter og grønnsaker til eget bruk, og uthusa ble gjerne nytta som gris- og hønfjøs. Det gamle uthuset på Torp er revet nå, og det er bygd en ny garasje der det stod. I en periode var det telefonsentral i bolighuset.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. desember 2003.