Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Heimly

Navn eiendom: Heimly
Reg.nr.: 22 GNR/BNR: 13/17

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186565134 1933 I bruk som bolighus 1744-2-50

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Huset ligger i rekka langs sidevegen fra RV 17 til Solvoll Ungdomshus og den nedlagte jernbanestasjonen på Skage.

Eieren har drevet med lastebilkjøring siden i 1946, da han begynte med kjøring av sagtømmer fra Lierne. Der hadde de bare hogd og saga under krigen, uten å selge noe. Etter krigen var det stor etterspørsel etter bygningsmaterialer, særlig nordpå, og det var nok av arbeidsoppdrag for lastbilkjørere. Han kjøpte sin egen bil i 1952, og har drevet sitt eget transportfirma, etter hvert med 7 trailere. Gjennom perioden er det hovedsaklig jord- og skogbruksnæringa og Statens vegvesen som har vært oppdragsgivere. Transportnæringa økte jevnt utover århundret, og har vært en viktig arbeidsplass for mange innbyggere i kommunen.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 13. november 2002.