Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Stranda

Navn eiendom: Stranda
Reg.nr.: 10 GNR/BNR: 9/19

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
2. Revegård 186561872 1944 I bruk som lager/tørkerom 1744-2-24
3. Smie/eldhus 186561864 Eldste del ukjent I bruk som lagerplass 1744-2-25
1. Driftsbygning 186561856 1919-1938-1960 I bruk som vedbu/lagerplass 1744-2-26

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Bygningsmiljøet er et gårdstun på et tidligere småbruk, mellom Nordelva og FV 431 vest for Skage sentrum. Selve tunet, med unntak av revegården, er nå skilt ut med nytt gårds- og bruksnr.

Bestefaren til dagens eier var smed og skomaker, og skomakerverkstedet var på loftet i bolighuset. Reveoppdrett kom i gang på slutten av siste krig, og pelsdyrproduksjonen var da ei viktig tilleggsnæring på bruket. Det var mange som begynte med dette, men utpå 1950-tallet ble det dårligere avkastning og de fleste slutta opp.

Gården ble drevet som et kombinasjonsbruk med kyr, sauer, høner og gris i fjøset, og arbeid utenfor gården i tillegg. Stuelåna er påbygd i to omganger. Den eldste delen er tilnærmet uendret innvendig.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus/stuelån 1744-2-1 I bruk som bolighus

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 13. november 2002.