Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skogheim

Navn eiendom: Skogheim
Reg.nr.: 309 GNR/BNR: 37/16

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186570235 gjenoppbygd 1957 Fritidsbolig 1744 - 7 - 87
Uthus/vedbu 1957 Uthus/vedbu 1744 - 7 - 88

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Skogheim ligger ved fylkesvegen om Mælen, like etter avkjørsla fra RV 17 ved Øyesvoldkorsen.

Bolighuset på Skogheim var opprinnelig ei lita 1-etasjes stue som tidligere hadde stått ved Sellæghylla. Far til dagens eier (i 2003) kjøpte huset på auksjon. Huset ble revet og flytta, og gjenoppbygd som bolighus til farens bror.

Sjølve tømmerkassen ble ikke brukt på nytt, men ellers alt av det gamle; dører, vinduer, trapper og panel. Uthuset ble bygd nytt på tomta. Huset er restaurert i seinere tid, men den gamle fasaden er bevart uten større endringer. Dagens eier bor i Ålesund, og huset brukes som feriebolig nå.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 5. januar 2004.