Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Rosten

Navn eiendom: Rosten
Reg.nr.: 70 GNR/BNR: 69/3

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus-stuelån 186579143 1912 I bruk som bolighus 1744-11-30

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Gården ligger på sørsida av Namsen, og var opprinnelig en husmannsplass under Grande fra 1700-tallet. Bruket, som tidligere het Grøte, ble som en av de første Grand-plassene utskilt til eget bruk i 1912.

Stuelåna er nå kårbolig i gårdstunet på Rosten.

Bestefaren til dagens eier overtok i 1926. Han starta hønseri i 1930 (med rugeri), og fikk tildelt "Statens kontrollavl-stasjon for fjør-fe", som han drev til 1950. Han hadde rundt 500 høner, og produserte både egg og hønsekjøtt for salg. Dagens eier fortsatte denne produksjonen fram til 1986. I dag produseres melk, kjøtt og sette-poteter på Rosten.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2002.