Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Østlund

Navn eiendom: Østlund
Reg.nr.: 314 GNR/BNR: 51/5

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186579526 1922 Bolighus 1744 - 8 - 32
Bakerhus 186579488 ukjent Lagerrom 1744 - 8 - 33
Sommerfjøs mulig 1879 Lagerrom 1744 - 8 - 34

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Østlund er en av gårdene på Solem, grenda som ligger øverst mot Storfjellet. Allerede på 1500-tallet var det 2 brukere på Solem. Tippoldefar til dagens eier (i 2003) fikk auksjonsskjøte på eiendommen i 1879. I 1899 ble bruket Østlund fradelt og det første gårdstunet oppbygd.

Tidligere bestod innjorda av mange bratte bakker. Når den leirholdige jorda ble hard og glatt kunne hestene rett og slett "ryk åt" og falle, når de drog slåmaskiner eller andre tunge redskaper. Mange av disse brattbakkene er blitt utplanert etter hvert.

Den første tida bodde familien i ei lita stue, som seinere ble brukt som sommerstue. I 1922 ble det bygd ei ny, stor hovedbygning. Den tykke tørrmurte grunnmuren av gråstein er forsterka med betong i ettertid, og huset forøvrig ble påbygd og restaurert på 1970-tallet.

I bakerhus er den gamle bakerovnen bevart. Disse var murt med et rom der bakverket ble lagt inni, og røyken og varmen fordelte seg rundt. Det er ikke pipe på bakerhuset, noe som ikke var uvanlig.

Sommerfjøset er det eldste huset på gården, og det kan være fra den første tida bakkene her oppe ble tatt i bruk til engslått og beiting. Det stod tidligere noe lenger oppe i bakken, og er flytta ned og satt i stand i seinere tid. Drifta på gården i dag er melk- og kjøttproduksjon.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 5. januar 2004.