Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skogvang

Navn eiendom: Skogvang
Reg.nr.: 58 GNR/BNR: 63/28

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 1865779 1955 I bruk som bolighus 1744-10-29
2. Garasje 1865779 1955 I bruk som garasje 1744-10-30

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger i husrekka vest for forsamlingshuset Fridtun på Skogmo. Huset var bygd som to-mannsbolig, med leiligheter i 1. og 2. etasje. Foreldre til dagens eier hadde tidligere hatt Skogmo Gjestgiveri og drevet med drosjekjøring. Etter at de solgte gjestgiveriet og flytta til Skogvang, fortsatte faren med drosjevirksomheta herfra fram til 1978. Bror til dagens eier hadde bygd hus på nabotomta, og en felles garasje ble bygd mellom de to bolighusa. En del av kjøreoppdragene for drosjen var transport til og fra Skogmo jernbanestasjon.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.