Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Solvoll ungdomshus

Navn eiendom: Solvoll ungdomshus
Reg.nr.: 266 GNR/BNR: 13/2

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Forsamlingshus 3521559 1947-48 i bruk som forsamlingshu 1744 - 2 - 51

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Med en egen folkehøgskole i Namdalen fra 1884, modnet tankene om organisert lagsarbeid gjennom de frilynte ungdomslag. Ungdomslaget Framsteg på Skage ble stifta i 1896. Lagets mål var å virke belærende, oplysende og underholdende. Flere ungdomslag ble stifta i denne tida, og i 1899 ble det første ungdomsstemne for Namdalen arrangert på Ranemsletta. I 1908 bygde U.L. Framsteg det første forsamlingshuset på Skage; "Salen." Her ble det arrangert ungdomsstemner i 1908 og i 1917. Huset ble ellers brukt til møter i ungdomslaget, fester, skuespill, og ellers under arrangement og sosiale begivenheter i bygda. En måte for å få penger i kassa var å holde "korgfester." Da hadde jentene med korger med noe godt i, som ble auksjonert bort. Guttene kjøpte, og etterpå spiste de sammen.

Ungdomslaget hadde ei egen lagsavis; "Nybrott," der blant andre brødrene Louis og Eliot Kvalstad gjennom flere år bidrog med dikt, tegninger og prosatekster. I 1917 ble det besluttet å betale kr 5 til elektrisitetsværket for kraft til kinomatograf.

"Salen" ble okkupert av tyskerne under siste verdenskrig. De hadde etablert en brakkeleir på Hunn vestre, med garasjer langs vegen til Namsen. Det gamle forsamlingshuset brann ned under en fest som tyskerne hadde i 1942. Fra det året ble det ikke holdt møter i ungdomslaget. Fester og alle slags sammenkomster var forbudt. Allerede 17. juni 1945 ble det valgt en byggekomite som skulle arbeide for å få opp et nytt ungdomshus. Noe av byggematerialene kom fra tyskernes leir på Skage, "Offisersbrakka", en garasje og en latrine ble kjøpt. Prisen var 8200 kroner, og det var kommunen som stod for salget. Det ble sendt rundskriv til lagets 90 medlemmer med spørsmål om dugnadsarbeid. Skogeierne i Nordre Skage ble oppfordra til å gi tømmer til materialer. Yngre kvinners sanitetsforening ville bidra med penger til å få innreda et folkebad i huset. Materialer og innredning ble kjøpt inn etter hvert, og ungdomslaget arrangerte innvielsesfest 4. desember i 1948. Da huset stod ferdig var det scene, fest- og møtesal og vestibyle i 1. etasje, og i 2. etasje var det kinorom, møterom og vaktmesterleilighet. I kjelleretasjen var det garderobe, matsal, kjøkken og folkebad. Solvoll har vært brukt gjennom hele etterkrigstida.

Skage har hatt et svært aktivt ungdomslagsmiljø, der det foruten ordinært lagsarbeid har vært holdt leik- og spelkurs for barn og voksne, skuespill, dans og diverse større og mindre arrangement i forsamlingshuset på Solvoll. Folkebadet ble brukt fram mot 1970-tallet.

Under første restaureringsarbeide ble vinduer utskifta, og huset ble etterisolert. I 1970 ble det ominnredd med nytt kjøkken og en liten festsal i 1. etasjen, og vaktmesterleiligheta i etasjen over ble ombygd. Siste påbygget er et nytt inngangsparti med hall. Det ble lagt nytt taktekke i 1995.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 15. desember 2003.