Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Elgheim

Navn eiendom: Elgheim
Reg.nr.: 96 GNR/BNR: 63/84

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 1865773 1953 I bruk som bolighus 1744-10-34

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger ved enden av vegen som tar av fra RV like etter jernbaneovergangen på Skogmo. Huset ble bygd av en jernbanearbeider, og har siden hatt flere eiere. Det er et nyere utbygg ved inngangsparti og en veranda på sørvegg. I vestre ende av bygninga er det påbygd en dobbel garasje. Dagens eier kjøpte huset i 1982.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. januar 2003.