Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Næverstu (Lysberge)

Navn eiendom: Næverstu (Lysberge)
Reg.nr.: 47 GNR/BNR: 56/1

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Hytte 1903 I bruk som privat hytte 1744-9-49

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
(Kart mangler)

Bygningsmiljø/historikk:

Næverstu ligger på eiendommen til Lysberge 56/1 ved Nevervatnet, i dalføret til Nevra-elva nord-øst i Overhalla kommune. Nevra renner ut i Stor-Grønningen i Høylandet kommune. Nevervatnet er omgitt av skog, myr og fjellområder, og i vika der Næverstu ligger er det ei fin sand-strand. Det var bygdefolk og grunneiere i området som gikk sammen i ei forening på 22 medlemmer, og fikk bygd Næverstu Turisthytte først på 1900-tallet. Distriktslegen var primus motor i starten. Det ble arrangert kanefart fra bygda og oppover, og hytta ble brukt til utfart både sommer og vinter. Foreninga hadde regulert bruken av hytta med egne regler, der det også het at når siste medlemmet døde, skulle hytta gå tilbake til grunneirer. En anna forutsetning var at hytta også skulle kunne brukes som skogshusvære når grunneierne hadde skogadrifter i området. En gang hadde foreninga kjøpt et positiv som skulle fraktes til Næverstu. Da ble det holdt fest i det gamle forsamlingshuset på Fuglår, til inntekt for positivet, og positivet ble brukt til festmusikk der. På tur fra forsamlingshuset var ikke bærerne helt stødige; og det endte med knall og fall både for folk og instrument. Det ble aldri noen positivmusikk i Næverstu.

Næverstu var i bruk som felleshytte/skogastu til utpå 1950-tallet. Dagens eier overtok restene av bygninga på slutten av 1960-tallet, og den er nå restaurert og satt i stand til privat hytte.

Den gamle hyttedøra er i bruk på et nyere uthus. Låset med beslag og nøkkel er fra et gammelt stabbur på Lysberge. Det var handsmidd på Haukmo-smia i Galguften, der Erik Haukmo var smed. Han var en dyktig håndverker, og alle typer smedjesaker ble laga i Haukmo-smia.

Store fisker som er tatt i Nevervatnet helt fra først på 1900-tallet er risset inn i hyttedøra med vekt, årstall og navn på fisker.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.