Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Hagatun

Navn eiendom: Hagatun
Reg.nr.: 67 GNR/BNR: 69/21

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186572629 1955 I bruk som bolighus 1744-11-25

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen er på sørsida av Namsen, rett ovenfor Ranembrua. Den ligger i et sentralt område med spredt boligbebyggelse og gårdsbebyggelse, med utsikt mot elva og Overhalla sentrum i nord. Tomtene er utskilt fra en tidligere husmannsplass under Grande, Amundmoen eller Utsikten kaldet. Amundmoen var en stor husmannsplass, der de hadde hest, 3 kyr, 6 sauer og gris. De siste husmannsfolka her sa opp kontrakten først i 1962, og da tomtene ble overdratt gikk dyrkajorda tilbake til hovedbruket.

Dagens eier har selv bygd huset, etter tegninger fra Bustad-banken. Det er restaurert i to omganger, med påbygging/utbygging, nytt tak, isolasjon og utskifting av vinduer og bordkleding.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2002.