Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Karlsberg

Navn eiendom: Karlsberg
Reg.nr.: 14 GNR/BNR: 9/5

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus/stuelån 186562038 1904 I bruk som bolighus 1744-2-31
2. Driftsbygning 10966604 1953 I bruk som driftsbygning 1744-2-32

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Gården ligger litt for seg sjøl, like sør for Nord-elva med avkjørsel fra FV 431. I området er det spredt boligbebyggelse og gårdsbebyggelse.

Eiendommen ble utskilt fra Reinbjør som eget bruk i 1898. De første som kjøpte var en svensk familie. Bruket har skiftet eiere flere ganger. Tidligere var det også eldhus, sagbruk og sommerfjøs på gården, men disse bygningene er borte nå.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 13. november 2002.