Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Jernbanebolig

Navn eiendom: Jernbanebolig
Reg.nr.: 34 GNR/BNR: 46/2

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186586603 1937 Utleie til Heimevernet (administrasjonsbygg). 1744-7-51
2. Uthus 186586611 1937 I bruk som lagerplass 1744-7-52

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Jernbaneboligen med uthuset ligger like sør for jernbanelinja/Namsosbanen i Overhalla sentrum. Huset, som var bygd som stasjonsmesterbolig, skal ha stått et annet sted tidligere og blitt gjenreist på denne tomta i 1937.

Selve stasjonsbygninga, som er revet, stod ved samme innkjørsla litt vest for jernbaneboligen.

Kommunen leier ut eiendommen til Heimevernet, som bruker boligen som administrasjonsbygg i forbindelse med øvelser. Uthuset brukes som lagerplass.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 19. november 2002.