Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Engset

Navn eiendom: Engset
Reg.nr.: 4 GNR/BNR: 1/26

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus Like etter krigen I bruk som bolig 1744-1-26

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen er like ved Rv 17, noe vest for Gryta i Skage. Huset var satt opp som bolighus på et småbruk som var utskilt fra Kvatninga. I tillegg til gårdsbruket var anleggsarbeid en viktig del av inntekstgrunnlaget. På eiendommen er i dag en fabrikk-bygning, som leies bort til en ferdighus-produsent. Det blir produsert ferdige vegg-element .

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 12. november 2002.