Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Nesheim

Navn eiendom: Nesheim
Reg.nr.: 299 GNR/BNR: 38/7

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186572203 1946 Bolighus 1744 - 7 - 64

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger like vest for Reina, ved avkjørsel fra RV 17 til Wegloneset. Huset ble bygd av en sagbruksarbeider, og har siden hatt flere eiere. Et gammelt uthus er revet, og dagens eier har bygd på et nytt tilbygg med soverom og garasje, i forlengelse av kortvegg mot sør.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2003.