Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Reinbjør

Navn eiendom: Reinbjør
Reg.nr.: 9 GNR/BNR: 9/1

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
5. Vognbu/sag 186561929 1934 I bruk som sag og lager 1744-2-23
4. Redskapshus 186561910 1934 I bruk som redskapshus 1744-2-22
3. Stabbur 186561910 1927 I bruk som lagerplass 1744-2-21
2. Driftsbygning 186561945 1927 I bruk som driftsbygning 1744-2-20
1. Bolighus - stuelån 18651953 1927 I bruk som bolig 1744-2-19

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Reinbjør ligger på høgda nord for Nordelva i Skage, med avkjørsel fra FV 431 til Meosen. Gården brant ned i 1926-27, og husa ble bygd opp på nytt. Besteforeldrene til dagens eier kjøpte gården i 1932. Flere av husa fra 1927 utgjør fortsatt viktige elementer i gårdstunet. Stuelåna er typisk for sin periode, ved at den ble bygd både bredere og med større takhøyde enn de tidligere trønderlånene. Det rektangulære fjøset med teglsteinsmuren i fjøskassen er også representativ for driftsbygninger fra denne tida.

Forløperen til Namdal Sykehus var på Reinbjør fra 1818 til 1848 , etter først å ha vært både på Himo i Overhalla og Hammersøy i Vemundvik. Fra Reinbjør ble sykehuset igjen flytta tilbake til Alhus i Vemundvik, og derfra til Namsos i 1888.

Mellom 1908 og 1925 var også Skage Aldersheim på Reinbjør. I den tida stod det et lite lysthus på haugen nord-øst for gårdstunet, og haugen kalles fortsatt for "Lysthushaugen."

Ellers er det registrert en gravhaug (langhaug) på Kongensnesset øst for gården.

Buret blåste ned under storstormen i 1973, men ble reist opp igjen på samme plassen. På taket av buret hang "Suppa-klokka" som ble brukt når gårdens folk skulle kalles heim til mat. -"Det var så artig når vi var ute og arbeidet, for når hestene hørte klokka så stoppa de momentant," forteller kårmann Harald Haugdal. Suppa-klokka henger nå innunder taket på den nye vognbua på gården.

Materialene til alle de nyere bygga er saget på gårds-saga.

Dagens produksjon er melk og kjøtt. Det er ingen tidligere registrerte bygninger på Reinbjør.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 13. november 2002.