Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Haugen

Navn eiendom: Haugen
Reg.nr.: 176 GNR/BNR: 32 / 38

Registrerte bygninger:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:

Bilde 1:
(Bilde mangler)
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
(Kart mangler)

Bygningsmiljø/historikk:

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Driftsbygning 1744 - 05 29 Revet
Våningshus 1744 - 05 - 28 Forfall som det står
Eldhus 1744 - 05 - 27 forfall, riving
Stabbur 1744 - 05 - 26 Forfall, riving

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Bente Gunn Soeraasen 25. mars 2003.