Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Rognhaug

Navn eiendom: Rognhaug
Reg.nr.: 31 GNR/BNR: 12/2

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186560655 Gjenreist 1953 I bruk som fritidsbolig 177-5-39

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Rognhaug er like vest for Horka, med oppkjørsel fra FV 401. Plassen ligger oppe på en liten haug med utsikt mot Namsen i nord. Det er spredt boligbebyggelse langs vegen.

Huset var opprinnelig et gammelt stabbur på Furreneset gård. Det ble revet og gjenoppbygd som bolighus i 1953. Den første eieren var skogsarbeider og lensearbeider på Skage lense.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 19. november 2002.