Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Nytun

Navn eiendom: Nytun
Reg.nr.: 277 GNR/BNR: 24/10

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186569431 1934 Ikke i bruk 1744 - 3 - 66
Driftsbygning 186569423 1934 Ikke i bruk 1744 - 3 - 67

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Da nybrottsbruket Nytun skulle bygges opp, ble tømmeret hogd i Blengsli-marka. Der hadde selskapet Ny Jord kjøpt en gård med en skogteig på 350 mål og det ble det utblinka 3149 graner, som bureiserne fikk utmålt et visst antall av til husbygging. De sto sjøl for hogging og saging. Det var 2-3 forskjellige bolighustyper som bureiserne hadde å velge mellom, og huset på Nytun er en type det ble bygd flere av.

Kjellerinngang på sjølve kjellermuren var vanlig. Poteten var en viktig del av produksjonen på gården, og kjellerne ble brukt til lagring.

Også fjøsa på disse bruka var stort sett bygd likt og i samme størrelse, 9 x 18 m. I ene enden var gjødselrommet, deretter kom "kufjøset" og så "lissfjøset" som ble brukt til sauer, høner og gris. I andre enden av fjøset var det ei vognbu/vedbu. Lembru var på kortvegg mot vognbudelen. En del av fjøsa hadde tømra fjøskasse, og i noen var det reisverk med murt fjøskasse innom treverket. Fjøset på Nytun er av denne typen, med en kalkpussa teglsteinsmur i fjøskassen. Det var vanligvis fem båsplasser på hver side, der ei av sidene gjerne ble brukt til ungdyr. Vanlig besetning var 4-5 kyr på bureisingsbruka.

Bygningene på Nytun er lite endra fra da bureisingsbruket ble bygd.

Den første bureisingskona bodde på bruket til hun var 100 år. Hun døde høsten 2003, og eiendommen er nå utlyst for salg. Jorda er solgt for ei tid tilbake.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. desember 2003.