Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Sagvoll

Navn eiendom: Sagvoll
Reg.nr.: 60 GNR/BNR: 63/21

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 1865780 1945 I bruk som bolighus 1744-10-32
2. Uthus 1865780 1945 I bruk som vedbu og lagerplass 1744-10-33

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger ved innkjørsel til Overhalla Industrier. Foreldre til dagens eier bygde huset da faren fikk jobb på sagbruket ved Galguften kassefabrikk. Flere av naboene var også sagbruksarbeidere. Faren hadde tidligere vært skredder, men da krigen brøt ut ble det vanskelig å få tak i stoff og det ble lite om arbeidet. Etter krigen var det også lite om bygningsmaterialer i handelen, og de som kunne skaffe slikt sjøl var heldig stilt. Tømmeret fikk de fra heimgården i Mevassvika på Høylandet. Det ble fløytt over Grongstadvatnet, og saget på sagbruket på Skogmo. Begge bestefedrene til dagens eier var med og bygde huset. Farfaren var både bygnings-snekker og finsnekker, og han laga dører, vinduer og senger, stoler og spisebord. Noen av møblene finnes fortsatt, men dører og vinduer er utskifta.

På Fridtun var det russisk fangeleir under krigen. Da de begynte å grave ut tomta like etter krigens slutt, kom russerne og ville hjelpe til. Arne Galguften som eide fabrikken og sagbruket, fikk tak i mye fin spekesild når han fraktet varer til Nord-Norge. Silda ble fordelt i nabolaget, og russerne fikk også sild og potet som lønn for arbeidet med utgravinga.

Huset er påbygd og restaurert i flere omganger. I uthuset, som var bygd sammen med uthuset på naboeiendommen, hadde de gris, vedbu og utedo. Mor til dagens eier dyrka jordbær for salg på den forholdsvis store tomta.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.