Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Nyvoll

Navn eiendom: Nyvoll
Reg.nr.: 15 GNR/BNR: 13/2

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186565312 1954 I bruk som bolighus 1744-2-33
2. Uthus 186565320 1954 I bruk som uthus 1744-2-34

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Boligen ligger i husrekka langs RV 17 i Skage sentrum. I hagen på eiendommen er det en gravhaug, og på motsatt side av vegen ligger det store gravfeltet på Hunn.

Den første eieren av Nyvoll var betjent på Skage Samvirkelag.

De fleste husa i rekka er bygd etter krigen, og viser tydelig trekk fra Husbankens typehus. Dette var funksjonelle og moderate hus som tydelig la vekt på tradisjonell norsk byggeskikk, bygd i 1 ½ etasje med en kubisk huskropp. I ettertid er de fleste husa påbygd og/eller vedlikeholdt med nye vinduer, ytterkleding og taktekke.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 13. november 2002.