Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Sørheim

Navn eiendom: Sørheim
Reg.nr.: 301 GNR/BNR: 44/6

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Kontorbygg/bolig 186574389 1932 Kontor/utleie 1744 - 7 - 66
Pakkhus/bolighus 186574362 1932 - ombygd 1995 Bolighus 1744 - 7 - 67

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger like ved rundkjøringa på Ranemsletta i Overhalla sentrum. Huset var opprinnelig bygd som gjestgiveri, med navnet Overhalla Hotell. I 1. etasje var det kafé/spiserom, dagligstue, resepsjon og kjøkken, i 2. etasje var det 6 utleierom. I kjelleren var det garasje med plass for tre biler. Ved inngangsparti i front mot vegen var det tidligere en stor glassveranda.

Gjestebøkene er bevart, og av disse går det fram at reisende fra fjern og nær har bodd her. Handelsreisende var særlig viktige kunder, og for disse ble det bygd et eget "pakkhus." I kjelleren på pakkhuset var det et eget rom der selgerne kunne pakke ut og vise fram sine varer til lokale handelsmenn.

Under krigen var ikke gjestgiveriet i drift, da ble det utleid til tannlegekontor. Flere har også drevet butikk i huset. Under rasjoneringstida etter krigen hadde Forsyningskontoret tilhold her. I 1952 ble det søkt om tillatelse til å starte opp gjestgiveriet på nytt, og det ble da drevet fram til 1960. Mange realskolelever, lærere og arbeidsfolk har seinere hatt kost og losji her.

Huset ble restaurert på 1970-tallet. Glassverandaen ble da revet og det ble satt inn husmorvinduer.

Et veterinærfirma kjøpte eiendommen i 1995. 1. etasje ble da restaurert og innreda til dyreklinikk og kontorlokaler, mens 2. etasje ble satt i stand til utleie av leiligheter/hybler.

I 2003 er fasaden igjen under oppussing, med nye vinduer, ytterkleding og maling. Gjennom restaureringa denne gangen blir det lagt vekt på å gjenskape noe av den gamle byggestilen. De nye vinduene er kopier av de som opprinnelig var i første etasjen på bygninga. Utvendige farger; okergult med grønt listeverk, er tatt ut i samråd med Riksantikvaren. Det er dessuten valgt å bryte høyden på yttervegg ved å veksle mellom liggende og stående bordkleding.

Da dagens eiere kjøpte eiendommene bygde de om det gamle pakkhuset til bolighus for den tidligere eieren. Det ble benytta samme grunnmur og reisverk, men ellers er "Hanna-stu" bygd som et funksjonelt, moderne bolighus beregna for rullestolbruk.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2003.