Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Askilaunet

Navn eiendom: Askilaunet
Reg.nr.: 8 GNR/BNR: 7/3

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1.stabbur 140743801 etter 1945 I bruk som lagerplass 1744-1-30

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Fylkesvegen går rett gjennom tunet på Askilaunet, der stuelåna, gårdssaga og buret ligger på øvre side av vegen og driftsbygninga på nedre. Gårdsbebyggelsen lå tidligere noe høyere opp i terrenget. Deler av stuelåna er satt opp igjen av den som stod i det gamle tunet. Jorda nedenfor vegen langsmed elva er den siste som er dyrka opp, fra å ha vært blaute myrområder/flomområder.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Eldhus 1744-1-5 Revet
Driftsbygning 1744-1-4 Ikke i bruk Dårlig stand- skal rives
Bolighus-stuelån 1744-1-3 I bruk som bolig

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 13. november 2002.