Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Solnes

Navn eiendom: Solnes
Reg.nr.: 2 GNR/BNR: 1/11

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus Gjenreist 1918 Ikke i bruk 1744-1-23

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Solnes ligger mellom FV 431 og Meosen, i et landbruksmiljø med spredt boligbebyggelse. Bolighuset var stuelån på et småbruk, og det er eneste huset som står igjen.

Huset skal ha kommet fra Grong, men når det ble satt opp der første gang er usikkert. Det ble revet og tømmeret ble fløytt utover Namsen, før det på nytt ble satt opp på Solnes. På begynnelsen av 1970-tallet skal tre sigøynerfamilier ha bodd i huset, men siden den gang har huset ikke vært brukt til annet enn fritidsbolig.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 12. november 2002.